VAC SYSTEMS – Profesjonalne odwodnienia podciśnieniowe

Adres firmy

VAC SYSTEMS AG
Freiburgstrasse 251
CH- 3018 Bern / Switzerland

Telefon: 031 954 05 10
Fax: 031 954 05 11

E-mail: info@vacsystems.ch
Web: www.vacsystems.ch

Informacje o stronie internetowej

Wydawca i osoba odpowiedzialna za treść stron internetowych: Andreas Kircher, Prezes

Koncepcja: Marketlink Consulting GmbH, Martin Aue, www.marketlink.ch

Projekt: Matelier, www.matelier.ch

Wdrożenie i programowanie: Webleister GmbH, www.webleister.ch

W przypadku błędów lub pytań w odniesieniu do strony proszę zwrócić się do: Webleister GmbH, www.webleister.ch

Źródła grafiki: VAC SYSTEMS AG (eigenes Bildarchiv), Marketlink GmbH (Bildarchiv), artos media, www.istockphoto.com, www.fotolia.com

Disclaimer / Wyłączenie odpowiedzialności

Wydawca nie udziela gwarancji aktualności, poprawności, kompletności i jakości zamieszczanych informacji. W żadnym wypadku wydawca nie ponosi odpowiedzialności za materialne i niematerialne straty lub szkody, mogące wynikać w związku z zastosowaniem lub nie zastosowaniem oferowanych informacji, lub w związku z zastosowaniem błędnych, bądź niekompletnych informacji. Wydawca wyraźnie zastrzega sobie prawo do całkowitej lub częściowej zmiany, usunięcia lub okresowego nie zamieszczania treści w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Wydawca nie weryfikuje i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za treści, oferowane produkty, usługi i pozostałe oferty zamieszczane na obcych stronach , tj. nie znajdujących się na jego serwerach lub w jego obszarze wpływów, które ze stroną są zintegrowane wyłącznie za pomocą łączy (hiperłączy).

Prawa autorskie

Cała treść i struktura stron internetowych podlegają ochronie prawami autorskimi. Całościowe lub częściowe reprodukowanie, przekazywanie drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków, modyfikowanie lub używanie do celów publicznych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione.

Komunikacja e-mail

Komunikacja e-mail z Wydawcą odbywa się obecnie w sposób otwarty i niezaszyfrowany. Nie można tym samym wykluczyć, że przesyłane w ten sposób dane mogą być dostępne dla osób trzecich, a kontakty podejmowane z naszą instytucją obserwowane. Ponadto ruch danych może odbywać się w sposób transgraniczny, również wówczas, gdy nadawca i odbiorca przebywają w granicach jednego państwa. Z tego względu w przypadku komunikacji drogą e-mail zachowanie dyskrecji nie jest gwarantowane.